OVER ONS

Schietsportvereniging Prins Hendrik is op 20 mei 1880 opgericht te Maassluis en vernoemd naar Prins Hendrik de Zeevaarder. De vereniging is, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945 en enige tijd daarna, actief in de schietsport. Met name de start na de oorlog was geen eenvoudige. Eerst inwonend bij schietvereniging Maasland, daarna boven de brandweerkazerne in de Lange Boonestraat en in 1969 werd het eerste “eigen” clubgebouw aan de Nijverheidstraat in gebruik genomen.

 

Onze missie

Onze missie bij Schietsportvereniging Prins Hendrik is om de schietsport in een veilige, verantwoorde en plezierige omgeving te bevorderen en toegankelijk te maken voor iedereen. We streven ernaar om schutters van alle niveaus te ondersteunen in hun ontwikkeling en om een gemeenschap te creëren waarin respect, sportiviteit en kameraadschap centraal staan.

Onze waarden

Bij Schietsportvereniging Prins Hendrik staan veiligheid, integriteit, respect, gemeenschap, excellentie, verantwoordelijkheid en inclusiviteit centraal. Wij garanderen een veilige en eerlijke sportomgeving, waar respect voor elkaar en de sport hoog in het vaandel staat. We bevorderen een hechte en ondersteunende gemeenschap, streven naar uitmuntendheid en nemen verantwoordelijkheid voor onze daden. Onze vereniging is toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of ervaringsniveau, en we geloven in de kracht van diversiteit binnen de schietsport. Deze waarden vormen de basis van ons streven naar een veilige, respectvolle en plezierige omgeving voor al onze leden.

HET BESTUUR

Het bestuur van S.V. Prins Hendrik bestaat nu uit 5 leden:

Voorzitter: Cees van Noord
2e Voorzitter: Don Burger
Secretaris: Roelof Bekelaar
Penningmeester: Ton de Jong

2e Secretaris: Paul Mosterd
2e Penningmeester – Vacant

Commissaris Competitie: Paul Mosterd
Commissaris Gebouw & facilitair: Wyb van der Linden

Bar: Stefanie Burger-Klijnstra
Griffie: Enver Coric
Opleiding: Erik Oostveen
Veiligheid: Don Burger

Bestuursvergaderingen binnen S.V. Prins Hendrik zijn openbaar voor de leden en inspraak is belangrijk om betrokkenheid van de leden te vergroten.

KNSA DISCIPLINES

Onze accommodatie geeft de mogelijkheid de volgende KNSA disciplines te beoefenen:

 • Klein kaliber pistool 10 meter
 • Klein kaliber pistool 25 meter
 • Klein kaliber pistool 50 meter
 • Groot kaliber pistool 25 meter
 • Luchtpistool 10 meter
 • Klein kaliber service Pistool (25-20-15 en 10 meter)
 • Klein kaliber karabijn 12 meter knielend
 • Klein kaliber geweer 12 meter knielend
 • Klein kaliber geweer 50 meter liggend
 • Klein kaliber geweer 50 meter benchrest
 • Luchtgeweer 25 meter benchrest

JOUW PERSOONSGEGEVENS,
ONZE PRIVACY STATEMENT

De gegevens die wij van onze leden en potentiële leden bewaren worden opgenomen in het administratiesysteem van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNSA verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, legitimatie ID en VOG status door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNSA wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNSA. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNSA uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNSA