Lidmaatschap

Registratie en informatie

Bij binnenkomst worden de persoonsgegevens  van bezoekers of introducés geregistreerd.
U dient dus bij uw eerste een bezoek aan onze verenging een geldig legitimatie bewijs bij u te hebben! (Dat kan zijn een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we onder ander in op de vraag waarom u zich wilt aanmelden als Aspirant bij onze vereniging. Verder krijgt u tijdens dit gesprek meer informatie over schietsportvereniging Prins Hendrik.

Aanmelden als “Aspirant” van schietsport vereniging Prins Hendrik

Aanmelden als Aspirant vindt plaats door invullen en ondertekenen van het

aanmeldingsformulier en de daarbij behorende “Eigen Verklaring”, alsmede het betalen van het inschrijfgeld. Dit kan contant, met bankpas of creditcard.

Aanmelding als Aspirant dient te geschieden ná drie bezoeken aan de vereniging.

Verplichte Schietveiligheidstraining

De Aspirant kan alleen als volwaardig lid van onze vereniging worden toegelaten nadat hij/zij aan alle voorwaarden heeft voldaan en nadat de (verplichte) schiet veiligheidstraining is gevolgd en het examen van deze schiet veiligheidstraining succesvol is afgesloten.
De schietveiligheidstraining duurt 9 (negen) avonden en van deze negen  avonden dient de Aspirant minimaal 7 avonden de training gevolgd te hebben om tot het examen van deze training toegelaten te worden.
De schietveiligheidstraining wordt gegeven door gediplomeerde schietsportinstructeurs en is verplicht voor iedere Aspirant die zich aanmeldt bij onze vereniging. Deze schietveiligheidstrainingen worden (2x per jaar) gegeven indien hiervoor voldoende aanmeldingen zijn.

Schiet veiligheidsregels

Instructies van de baancommandant dienen direct en onvoorwaardelijk te worden uitgevoerd. “STOP STOP STOP” betekent DIRECT stoppen met schieten en ONMIDDELLIJK uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidshandelingen  en het wapen in een veilige richting neerleggen.
Per schietpunt mogen niet meer dan twee personen aanwezig zijn, te weten de schutter en een eventuele begeleider/instructeur.

Belangrijke regels voor de leden van Prins Hendrik
  • Naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Op tijd voldoen aan de financiële verplichtingen.
  • Tekenen van het presentie register bij binnenkomst van het clubgebouw.
  • Geen alcohol nuttigen vóór het schieten.
  • Instructies van de baancommandant stipt en onvoorwaardelijk opvolgen.
  • Op de schietbaan gehoorbeschermers dragen.
  • Rust, netheid en orde bewaren op de schietbaan.
  • Handelingen met wapens en/of munitie alleen in hiervoor bestemde ruimtes.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap bij SV Prins Hendrik wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.

Beëindiging van het lidmaatschap dient door middel van het contactformulier op deze site te gebeuren voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

 

U dient de opzegging van uw lidmaatschap te melden aan het Bestuur, door middel van het contactformulier op deze site.